Istorijat


Na našim prostorima fakultetska nastava fiziologije datira od 1873. godine, u okviru predmeta Zoologija sa anatomijom i fiziologijom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prvi nastavnik na ovom predmetu bio je Josif Pančić (lekar i prirodnjak), koji osniva Zoološki i Botanički kabinet u okrilju tadašnjeg Liceja.
Do 1906. godine predaje se Uporedna anatomija i fiziologija u Zoološkom institutu, a po osnivanju Univerziteta (1905) predaje se Fiziologija sa fiziološkom hemijom, koja prethodi Biohemiji. Utemeljivačem fiziologije zasnovane na eksperimentalnom radu (Nulla dies sine experimento) smatra se Ivan Đaja koji 1910. godine osniva Katedru za fiziologiju u okviru Fiziološkog zavoda Univerziteta u Beogradu - prva takve vrste među Južnim Slovenima.
Fiziološki institut Medicinskog fakulteta u Beogradu osnovan je 1921. godine pod nazivom Fiziološki zavod. Osnivanje je usledilo samo godinu dana od početka rada Medicinskog fakulteta u Beogradu (1920). Osnivanje i početak rada Zavoda vezano je za ime Riharda Burijana, profesora fiziologije u Lajpcigu, prvog šefa Zavoda i prvog fiziologa Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Prvi kongres srpskih lekara i prirodnjaka održan je 4-7.09.1904. godine pod pokroviteljstvom Njegovog Kraljevskog Visočanstva Petra I Karađorđevića, Kralja Srbije. Na njemu je ustanovljena Medalja sa likom profesora Pančića, kao najlepši simbol druženja lekara i prirodnjaka, a poštujući učenje Paracelzusa, alhemičara i lekara, pisca medicinskih i okultnih dela, tvorca medicinske hemije, koji je tvrdio: "... ne samo lečiti, već lečiti i istraživati"!
Nadamo se da je sada jasno zašto se Nobelova nagrada ne dodeljuje samo za medicinu, već se dodeljuje za fiziologiju i medicinu!


Društvo fiziologa Srbije - DFS, osnovano je 1951. godine u Beogradu (osnivač Milutin Nešković), kao sekcija Saveza društava fiziologa Jugoslavije - SDFJ (ranije Jugoslovenska fiziološka asocijacija, Jugoslovensko društvo fiziologa - JDF). U Uniju bioloških naučnih društava Jugoslavije SDFJ je primljeno 1962. godine. Društvo fiziologa Republike Srbije je u toku III Congress of Federation of European Physiological Societies (1.07.2003., Nice, France) prihvaćeno za punopravnog člana evropske fiziološke porodice. U toku XXXV Congress of International Union of Physiological Sciences (IUPS) (31.03.2005., San Diego, USA), Društvo je odlukom generalne skupštine Internacionalne unije fizioloških nauka prihvaćeno za punopravnog člana IUPS. Društvo je 2005. godine primljeno u International Society for Pathophysiology.