Rukovodstvo Društva (2018-2021)


Predsednik Upravnog odboraProf. dr Vladimir Jakovljević
Katedra za fiziologiju
Fakultet medicinskih nauka
Univerziteta u Kragujevcu

 • +381 34 34 29 44
 • +381 34 30 68 00 / ext. 112
 • Svetozara Markovića 69, P.P. 124
  34000 Kragujevac, Srbija
 • drvladakgbg@yahoo.com


Predsednik SkupštineProf. dr Dragan Đurić
Institut za medicinsku fiziologiju "Rihard Burijan"
Medicinski fakultet 
Univerziteta u Beogradu

 • +381 11 36 07 112
 • +381 11 36 11 261
 • Višegradska 26/II
  11000 Beograd, Srbija
 • drdjuric@eunet.rs


Generalni sekretarProf. dr Vladimir Živković
Katedra za fiziologiju
Fakultet medicinskih nauka
Univerziteta u Kragujevcu

 • +381 34 34 29 44
 • +381 34 30 68 00 / ext. 112
 • Svetozara Markovića 69, P.P. 124
  34000 Kragujevac, Srbija
 • vladimirziv@gmail.com


Prethodni predsednik SkupštineProf. dr Gvozden Rosić
Katedra za fiziologiju
Fakultet medicinskih nauka
Univerziteta u Kragujevcu

 • +381 34 34 29 44
 • +381 34 30 68 00 / ext. 112
 • Svetozara Markovića 69, P.P. 124
  34000 Kragujevac, Srbija
 • grosic@medf.kg.ac.rs